Māui

Mar
08
Reclaiming the Power of Pūrākau: Māui, Hine-Nui-Te-Po, Tīrairaka

Reclaiming the Power of Pūrākau: Māui, Hine-Nui-Te-Po, Tīrairaka

Reclaiming the power of pūrākau, Robert Pouwhare, nō Ngai Tūhoe. Ahakoa he ngāhau, he hōhonu. The risks of Bowdlerism and the legend of Māui and Hine-Nui-Te-Po.
1 min read